OČOVÁ: Nahrávky tradičnej ľudovej hudby z roku 1958

  • november 2013
  • Posted By admin
  • 0 Comments
V roku 1958 vznikla zásluhou Československého rozhlasu Brno séria nahrávok hudobného folklóru z Očovej, ktorú inicioval nestor moravskej etnomuzikológie Dušan Holý. Na podnet rómskeho muzikanta, cimbalistu Jána Gašpara-Hriska, ml. (vtedajšieho cimbalisu Brněnského rozhlasového orchestra lidových nástrojů) sa skuina rozhlasových pracovníkov spolu s režisérom Zdeňkom Cupákom vybrala do Očovej, kde v miestnej škole realizovala vzácne nahrávky.

Dokumentačný výskum svadobných kapiel Slovenska

  • november 2013
  • Posted By admin
  • 0 Comments
Projekt dokumentovania pôsobenia tzv. svadobných kapiel na Slovensku je aktivitou, ktorá má ambíciu zaplniť medzeru v skúmaní podôb a premien tradičnej hudby. Kapely, ktoré vznikali na vidieku a v mestách po 2. svetovej vojne vychádzali základným herným obsadením i časťou repertoáru z tradičnej hudby. Zároveň však prispievali k šíreniu vlny módnej tanečnej hudby, pre ktoré boli typické tzv. šlágre. Neustále