OČOVÁ: Nahrávky tradičnej ľudovej hudby z roku 1958

  • november 2013
  • Posted By admin
  • 0 Comments
Zdieľať

V roku 1958 vznikla zásluhou Československého rozhlasu Brno séria nahrávok hudobného folklóru z Očovej, ktorú inicioval nestor moravskej etnomuzikológie Dušan Holý. Na podnet rómskeho muzikanta, cimbalistu Jána Gašpara-Hriska, ml. (vtedajšieho cimbalisu Brněnského rozhlasového orchestra lidových nástrojů) sa skuina rozhlasových pracovníkov spolu s režisérom Zdeňkom Cupákom vybrala do Očovej, kde v miestnej škole realizovala vzácne nahrávky. Tie dnes predstavujú neštylizovaný dokument hry očovských inštrumentalistov a spevákov: spomeňme Juraja Jamrišku, Juraja Ďurečku a Martina Danka, ako aj očovských a zvolenskoslatinských rómskych muzikantov. Popri známom predníkovi Jozefovi Berkym-Dušanovi sa tu objavujú aj raritné záznamy hry primášov staršej generácie: Jána Gašpara-Hriska st., jeho syna Jozefa Gašpara-Hriska a Jozefa Gergeľa-Totka.

Zámerom projektu edície Musica Ethnica Slovaca je sprístupnenie nahrávok tradičnej ľudovej hudby Slovenska verejnosti. Ide jednak o historické, archívne záznamy, jednak o nahrávky posledných tradičných hudobných zoskupení, ktoré v našej krajine ešte pôsobia. Vydavateľské aktivity tak zároveň reagujú na širšie snahy popularizácie tradičných ľudových hudobných prejavov − tie na Slovensku intenzívne prebiehajú od polovice 90. rokov. V neposlednom rade projekt zabezpečuje znovuoživenie týchto nahrávok v prostredí, kde vznikali.

CD si možno objednať za cenu 8,- eur + poštovné

Objednať

Hudobné ukážky:
Pridať komentár