Dokumentačný výskum svadobných kapiel Slovenska

  • november 2013
  • Posted By admin
  • 0 Comments
Zdieľať

Projekt dokumentovania pôsobenia tzv. svadobných kapiel na Slovensku je aktivitou, ktorá má ambíciu zaplniť medzeru v skúmaní podôb a premien tradičnej hudby. Kapely, ktoré vznikali na vidieku a v mestách po 2. svetovej vojne vychádzali základným herným obsadením i časťou repertoáru z tradičnej hudby. Zároveň však prispievali k šíreniu vlny módnej tanečnej hudby, pre ktoré boli typické tzv. šlágre.

Neustále premeny hudobno-folklórnej produkcie sú základnými fenoménmi typickými pre tradičnú ľudovú hudbu na Slovensku. Proces týchto premien sa v minulosti odohrával a dodnes sa odohráva v prostredí tradičného folklóru, na pôde folklórneho hnutia (teda v organizovaných folklórnych telesách), ale i v oblastiach, ktoré nevnímame ako tie, ktoré s folklórom súvisia (napr. na pôde tanečnej produkcie rôznych hudobných zoskupení a pod.).

Projekt výskumu tzv. svadobných kapiel  venuje viacerým stránkam tejto problematiky: premenám interpretačného štýlu kapiel, individuálnej hre muzikantských osobností, ale aj premenám repertoáru, obsadenia kapiel, herných príležitostí a pod. Tím mladých odborníkov v zložení: vedúci výskumu, kameraman a zvukár, od roku 2011 zdokumentuje hru starších muzikantov, ktorí aktívne začali pôsobiť v 50. rokoch 20. storočia i hru mladších kapiel, ktoré vo svojom repertoári majú folklórnu hudbu. Záujem odborníkov sa vzťahuje na všetky regióny Slovenska, kde sa v jednotlivých regiónoch výberovo dokumentujú aktívne aj už nepôsobiace hudobné združenia.

Výsledkom dokumentačného výskumu sú videozáznamy, ktoré predstavujú reprezentatívny výber u obrazového a zvukového materiálu, ktorý zachytáva hru a slovné výpovede dnešných nositeľov tejto produkcie a pamätníkov, ktorí boli jej priekopníkmi.
Pridať komentár