Občianske združenie Cultura Ethnica vzniklo z iniciatívy mladých ľudí, ktorí si predsavzali uchovávať a rozvíjať tradície slovenského ľudového umenia na Slovensku a v zahraničí. S týmto predsavzatím súvisí združovanie odborníkov v oblasti etnológie, etnomuzikológie, antropológie, sociológie, ale aj divadla, filmu, fotografického umenia spolu s odborníkmi z technických odborov. Títo odborníci participujú na jednotlivých projektoch združenia, ktoré zahŕňa vydavateľskú, výskumnú a kultúrno-organizačnú činnosť. Zároveň poskytuje odborné a organizačné zázemie všetkým, ktorý prejavia záujem o pôsobenie v rámci všetkých oblastí, ktorým sa naše OZ venuje.

OZ Cultura Ethnica chce neziskovými aktivitami šíriť a propagovať prejavy duchovnej a materiálnej kultúry vo všetkých jej formách. Ďalším z dôležitých predmetov činnosti je metodicky pôsobiť a vytvárať odborné a organizačné zázemie pre naplňovanie činnosti kultúrnych subjektov vplývajúcich na rozvoj miestnej kultúry. OZ Cultura Ethnica umožňuje vydávanie nekomerčných neperiodických a periodických publikácií, audio a videonahrávok z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ďalších druhov umení.

 

Úlohou OZ Cultura Ethnica je združovať jednotlivcov so záujmom o umelecké prejavy a aktivizovať ich tvorivú činnosť v oblastiach tradičnej ľudovej kultúry, artificiálneho a nonartificiálneho umenia. OZ spolupracuje s kultúrnymi a inými orgánmi a organizáciami pôsobiacimi v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a folklorizmu, ale aj profesionálneho umenia.