V roku 1958 vznikla zásluhou Československého rozhlasu Brno séria nahrávok hudobného folklóru z Očovej, ktorú inicioval nestor moravskej etnomuzikológie Dušan Holý. Na podnet rómskeho muzikanta, cimbalistu Jána Gašpara-Hriska, ml. (vtedajšieho cimbalisu Brněnského rozhlasového orchestra lidových nástrojů) sa skuina rozhlasových pracovníkov spolu s režisérom Zdeňkom Cupákom vybrala do Očovej, kde v miestnej škole realizovala vzácne nahrávky. Tie dnes predstavujú neštylizovaný dokument hry očovských inštrumentalistov a spevákov: spomeňme Juraja Jamrišku, Juraja Ďurečku a Martina Danka, ako aj očovských a zvolenskoslatinských rómskych muzikantov. Popri známom predníkovi Jozefovi Berkym-Dušanovi sa tu objavujú aj raritné záznamy hry primášov staršej generácie: Jána Gašpara-Hriska st., jeho syna Jozefa Gašpara-Hriska a Jozefa Gergeľa-Totka.

Množství

Price: 8,00 €

Loading Aktualizuji košík...
LoadingAkutalizuji...