Samko Dudík a jeho kapela

  • január 2014
  • Posted By admin
  • 0 Comments
Zdieľať

Samko Dudík a jeho kapela. Fenomén výraznej osobnosti tradičnej hudobnej kultúry.

Autorka: Alžbeta Lukáčová

Máloktorá osobnosť tradičnej ľudovej kultúry zasiahla do kultúrno-spoločenského života Slovákov, Moravanov a Čechov tak, ako myjavský primáš Samko Dudík (1880–1967). Jeho široká pôsobnosť presiahla nielen rodný región, ale i obdobie, v ktorom žil. Počas národnostného útlaku prostredníctvom svojej hudby neúnavne propagoval myšlienku slovanskej vzájomnosti a bratstva Čechov a Slovákov. Prostredníctvom svojej kapely dvíhal národné povedomie na oboch stranách moravsko-slovenskej hranice a v prvej polovici 20. storočia svojím pôsobením dokonca vzbudil upadajúci záujem o tradičnú inštrumentálnu hudbu na Morave. Jeho podmanivá hra a široký repertoár sa stali inšpiračným zdrojom pre mnohých jeho súčasníkov i nasledovníkov. Samko Dudík spolu so svojimi vynikajúcimi spoluhráčmi totiž vytvorili vlastný, originálny hudobný štýl, ktorý dnes označujeme za typicky myjavský. Monografia ponúka odpovede na to, čo tvorilo esenciu interpretačného umenia tohto primáša i jeho spoluhráčov a aký repertoár jeho kapela obsiahla. Prináša poznatky o tom, ako Dudík počas vyše 70-ročného hudobného pôsobenia formoval jednotlivé muzikantské zostavy. Pokúša sa sprostredkovať komplexný obraz o jeho zložitom osobnom i pracovnom živote, no predovšetkým prispieva k poznaniu Samka Dudíka ako výnimočného muzikanta a človeka.

Myjavský primáš Samko Dudík so svojou kapelou. Uherské Hradiště, 1936.
Publikacia-Dudik

Publikáciu si možno objednať za cenu 17,- eur + poštovné

Objednať
Pridať komentár