Výskum 2013

  • január 2014
  • Posted By admin
  • 0 Comments
Zdieľať

V roku 2013 na východnom Slovensku realizovalo občianske združenie Cultura Ethnica jeden dlhodobejšie orientovaných výskumov svadobných kapiel. Dokumentované boli rómske hudby z Poštárky (Bardejov), zo Zborova (okr. Bardejov), z Hrabského (okr. Bardejov) a zo Spišského Štvrtka (okr. Levoča). Samotné nahrávanie obrazového a zvukového záznamu prebiehalo v kultúrnom dome obce Zborov (26.-28. 11. 2013) a v priestoroch urbára v obci Iliašovce (29. 11. 2013).

Dokumentačný výskum realizoval štáb odborných pracovníkov v zložení: Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. – etnomuzikologička a garantka projektu, Mgr. Michal Noga – etnomuzikológ, PhDr. Marián Minárik – hudobný publicista, Mgr. Oskar Lehotský, PhD. – zvukár, Michaela Redlingerová – kameramanka.

Zaznamenaných bolo päť kapiel v rôznych nástrojových obsadeniach. V akustických zostavách sa prezentovali Pirušovci z Poštárky, Pekovci zo Zborova, kapela Čierna Perla z Poštárky a kapela Kamzik z Hrabského. Na elektronických nástrojoch hrala najmladšia kapela zo Spišského Štvrtka. Vo vzťahu k hudobnej a tanečnej typológii produkovanej hudby boli zaznamenané valčík, polka, fox, tango, slow, čardáš, verbunk, nová piesňová tvorba, rómsky hudobný folklór  a duchovná hudba. Zdokumentovaná bola produkcia takých muzikantov, ktorí aktívne pôsobia vo svojich lokalitách predovšetkým na svadbách a tanečných zábavách väčšinového obyvateľstva i vlastného etnika, Rómov.

Kapela Pirušovci z Poštárky (okr. Bardejov)

 

Kapela Pekovci zo Zborova (okr. Bardejov)

 

Kapela Čierna perla z Poštárky (okr. Bardejov)

 

Kapela Kamzik z Hrabského (okr. Bardejov)

 

Kapela z Spišského Štvrtka (okr. Levoča)
Pridať komentár