Výskum 2014

  • január 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments
Zdieľať

V roku 2014 pokračoval dlhodobejšie zameraný dokumentačný projekt občianskeho združenia Cultura Ethnica, orientovaný na tzv. svadobné kapely. Po tom, čo v predchádzajúcom roku vznikli mimoriadne zaujímavé a cenné nahrávky rómskych zoskupení v okolí Bardejova, terénny výskum bol i tentokrát orientovaný na toto prostredie. Samotné nahrávanie prebiehalo v obci Petrová, kde sa podarilo zdokumentovať tri kapely a jednu spevácku skupinu. Išlo o hudobné zoskupenia Reškovci (Petrová), Mikovci (Petrová), Billovci (Petrová) a Gypsy Jergušiskere čhave − Jergušove rómske deti (Petrová). Kapely tvorili rôzne nástrojové zostavy, no u všetkých bol prítomný saxofón, akordeón a bubon s činelom. Nahrávky tvoria prierez ich repertoáru, a to od tanečných piesní, šlágre populárnej hudby, filmové melódie až po starší rómsky folklór a rompop. V Petrovej sa výskum uskutočnil v dňoch 29. a 30. 11. 2014. Nasledujúci deň, 1. 12. 2014 sa výskumný tím presunul do okresu Gelnica, do Prakoviec. Tu boli zaznamenané dve rómske zoskupenia: ľudová hudba Prakovčan a kapela Žigovci. V oboch prípadoch išlo o sláčikové hudby obohatené o akordeón, resp. klarinet a violončelo. Zaznamenaná bola produkcia takých muzikantov, ktorí aktívne pôsobia vo svojich lokalitách na svadbách a tanečných zábavách majority i vlastného etnika (Rómov). V prípade Žigovcov išlo o mladú, perspektávnu kapelu adolescentov pod vedením staršieho muzikanta (otca primáša a violončelistky).

Dokumentačný výskum realizoval štáb v zložení: Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. – etnomuzikologička a garantka projektu, PhDr. Marián Minárik – hudobný publicista, Mgr. Oskar Lehotský, PhD. – zvukár a Michaela Redlingerová – kameramanka.

 

Kapela Reškovci z Petrovej (okr. Bardejov)

Kapela Mikovci z Petrovej (okr. Bardejov)

Kapela Billovci z Petrovej (okr. Bardejov)

Gypsy Jergušiskere čhave z Petrovej (okr. Bardejov)

Kapela Prakovčan z Prakoviec (okr. Gelnica)

Kapela Žigovci z Gelnice
Pridať komentár